ŚRODOWISKO

Leśnictwo

Od lat wykonujemy zdjęcia lotnicze i opracowujemy na ich podstawie ortofotomapy lotnicze na potrzeby realizacji Prac Urządzania Lasu. Leśnicy już dawno dostrzegli walory zastosowania ortofotomapy lotniczej w inwentaryzacji lasu. Z jednej strony to doskonały materiał dla kameralnego przygotowania prac terenowych a w trakcie ich realizacji orientacji w terenie, z drugiej strony to doskonały materiał do weryfikacji wyników prac na etapie odbioru. Dzięki możliwości opracowania ortofotomapy w dwóch kompozycjach barwnych w barwach naturalnych i barwach nienaturalnych z wykorzystaniem zakresu bliskiej podczerwieni, wyznaczenie i weryfikacja granic wydzieleń leśnych jest łatwiejsza i przynosi wymierne korzyści ekonomiczne w funkcji zaoszczędzonego czasu.

Ochrona Środowiska

Nasi klienci coraz częściej zwracają uwagę na jakość i dokładność danych opisujących walory środowiska przyrodniczego. W raz z tymi potrzebami rozwijamy naszą ofertę. Do dyspozycji administratorów obszarów chronionych oddajemy technologie lotniczego skanowania laserowego, ortofotomapę opracowaną z zdjęć pionowych oraz zdjęcia ukośne. Nasze obecne możliwości technologiczne pozwalają nam pozyskać informacje o ukształtowaniu terenu i pokryciu terenu z dokładnością pionową kilku centymetrów i szczegółowością odwzorowującą mikrorzeźbę terenu, zaś zdjęcia ukośne dają zupełnie nową perspektywę analizy pokrycia terenu. Zdjęcia o rozdzielczości poniżej 10 cm wykonane w perspektywie – pod katem 45° z czterech kierunków, dają możliwość wykonania kameralnej inspekcji terenowej, intuicyjnej dzięki perspektywie zbliżonej do perspektywy obserwatora z ziemi. Klasyczne zdjęcia pionowe opracowujemy specjalnie z myślą o ich zastosowaniu w analizach teledetekcyjnych. Wielki i jak do tej pory nie odkryty potencjał analiz przyrodniczych tkwi w obszarze analiz danych pozyskanych lotniczym skanerem laserowym. Chmura punktów, pokrywająca teren opisuje strukturę szaty roślinnej, dzięki czemu stanowi bogaty potencjał w analizach obiektowych walorów przyrodniczych wykorzystywanych podczas pac inwentaryzacyjnych.

Hydrologia

Technologia Lotniczego Skanowania Laserowego i jej wdrożenie przez naszą firmę na polskim rynku spowodowała rewolucję w dziedzinie modelowania hydrodynamicznego. W czasach kiedy to bezpieczeństwo człowieka i ochrona jego dóbr przed powodzią stała się sprawą priorytetową, informacja o Numerycznym Modelu Terenu jest jedną z ważniejszych, w procesie przygotowywania map ryzyka i zagrożenia powodziowego. Szczególnie ważna okazała się precyzja i aktualność informacji o ukształtowaniu terenu, która determinuje kierunek spływu. Dodatkowo dane z Lotniczego Skanowania Laserowego w postaci chmury punktów pozwalają na analizę cech pokrycia terenu, które determinują opory spływu wód, przedstawiane w postaci map szorstkości podłoża. Na pomoc hydrologom przychodzą również klasyczne zdjęcia lotnicze w trakcie inwentaryzacji stanu koryt rzecznych oraz międzywala.

DLA KOGO

KONTAKT BEZPOŚREDNI

zdjęcie

Łukasz Sławik

tel. +48 22 300 03 51 wew. 107
kom. +48 600 962 910
lslawik@mggpaero.com

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt