OFERTA DLA EDUKACJI

Po dogłębnej analizie sytuacji i wielu twórczych dyskusjach wewnątrz Firmy postanowiliśmy zmienić naszą politykę co do udostępniania danych przestrzennych.

Jeszcze kilka lat temu byliśmy na polskim rynku prekursorem opracowań cyfrowych i chcieliśmy się nimi szerzej dzielić. Możliwości zakupu danych cyfrowych z tzw. zasobu były wtedy bardzo ograniczone i dość kłopotliwe.

Świat się jednak szybko zmienia.
Obecnie w Państwowym zasobie CODGiK mamy dostęp do unikalnych, nawet w skali Europy danych. Co więcej dane te są udostępniane do celów naukowych za niewielkie pieniądze.

Realia świata cyfrowego wymusiły także znacznie szerszy dostęp do danych przestrzennych, chociażby w postaci usług WMS i WFS. Do korzystania z tych serwisów gorąco zachęcamy, gdyż wielokrotnie są wystarczające do wykonania konkretnej pracy badawczej.

Gorsze jest jednak inne zjawisko, którego nie przewidzieliśmy wcześniej. Najczęściej po prostu nie mamy w zasobie akurat tego fragmentu, o który jesteśmy pytani, albo mamy tylko jego fragment. Narażamy się więc często na niepotrzebne domysły, że po prostu nie chcemy pewnych danych przekazać. Zapewniamy że nie jest to prawda i nie zasługujemy na potencjalne, niezbyt przychylne komentarze. Często wykonujemy także dane teledetekcyjne dla klientów na wyłączność i po prostu nie możemy ich nikomu udostępniać, ani nawet informować o ich wykonaniu.

Rozumiemy jednak że w samym nauczaniu przedmiotu przydatne mogą być dane pierwotne w stosunku do ortofotomapy, czy też modeli terenu. Do celów edukacyjnych postanowiliśmy więc przygotować jeden, zamknięty, testowy zestaw przykładowych danych teledetekcyjnych. Proponujemy więc na nośniku DVD bądź przez FTP:
  • Przykładowe dane „surowe” z kamer cyfrowych DMC, DMCII, Vexcel Eagle czy Hasselblad H39 (H50) wraz z wynikami aerotriangulacji i plikami pomocniczymi,
  • Przykładowe dane „surowe” ze skanowania laserowego (LIDAR) wraz z trajektoriami INS i danymi IMU, przed lub po wyrównaniu szeregów,
  • Przykładowe fotoszkice lub ortofotomapy z kamer wielko- i średnio formatowej,
  • Przykładowe numeryczne Modele Terenu i Pokrycia Terenu otrzymane w wyniku klasyfikacji danych lidarowych,
  • Przykładowe sklasyfikowane dane lidarowe w postaci chmury punktów (LAS 1.x) odniesione do Geoidy Niwelacyjnej 2001.
W zamian oczekujemy tylko jednego – podziękowania w formie pisemnej i podawania źródeł danych.

Liczymy na zrozumienie naszego stanowiska i życzymy powodzenia na ścieżce edukacyjnej i dydaktycznej.

DLA KOGO

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt