MISJA I POLITYKA JAKOŚCI

Misja

Misją MGGP Aero Sp. z o.o. jest współdziałanie z Klientami w osiąganiu ich celów poprzez realizowanie kompleksowych usług w zakresie geodezji i fotogrametrii w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz sprawną organizację. Odpowiadając na coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem fotografii lotniczej staramy się tak przygotować ofertę, aby zapewnić klientom pełny zakres usług: poczynając od rozpoznania potrzeb, doradztwa, poprzez przygotowanie prac aż do ich wykonania. 

Polityka jakości i środowiskowa

Zintegrowana Polityka Jakości i Środowiskowa MGGP AERO Sp. z o.o. wpisuje się w zasady, jakimi kieruje się cała Grupa Biznesowa MGGP.

Zarząd spółki deklaruje osiągnięcie poziomu świadczonych usług spełniającego oczekiwania naszych Klientów, zobowiązując się równocześnie do spełnienia norm i wymagań prawnych, dotyczących ochrony środowiska i naszej działalności. Zachowujemy kondycję finansową, poszerzamy portfel zamówień, reagujemy na zmieniające się wymagania rynku. W ciągu kilku lat dotychczasowej działalności zdobyliśmy duże doświadczenie we wszystkich dziedzinach związanych z fotografią lotniczą i zapewniamy w tym zakresie usługi na najwyższym poziomie jakościowym. 

Główne kierunki Polityki Jakości / Środowiskowej realizowane są poprzez:
 • Dostarczanie Klientowi usługi zgodnej z jego oczekiwaniami,
 • Zdobywanie zaufania Klienta,
 • Przewidywanie przyszłych potrzeb Klienta i innych stron zainteresowanych,
 • Kształtowanie przekonań, że wszyscy pracownicy Zakładu odpowiedzialni są za jakość i środowisko,
 • Tworzenie kręgu stałych dostawców w procesie realizacji usługi,
 • Zaangażowanie partnerów do uczestnictwa w procesie doskonalenia skuteczności i efektywności wspólnego spełniania oczekiwań Klientów,
 • Udział w postępie technologicznym poprzez opracowywanie i wdrażanie nowych technologii,
 • Doskonalenie procesów i jakości usług w powiązaniu z bezwzględnym przestrzeganiem wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska,
 • Posiadanie własnej profesjonalnej kadry poprzez realizowanie systemu kształcenia i doskonalenia pracowników,
 • Promowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego,
 • Zapewnienie niezbędnych zasobów i środków do wdrożenia i realizacji niniejszej Polityki.
Zarząd MGGP Aero Sp. z o.o. zapewnia niezbędne zasoby na realizację Polityki i funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego, deklarując jednocześnie spełnienie mających zastosowanie wymagań oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.

Polityka Spółki w zakresie jakości i środowiska jest znana pracownikom i partnerom handlowym oraz okresowo sprawdzana pod kątem jej przydatności na przeglądach kierownictwa firmy.

KIM JESTEŚMY

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt