INFRASTRUKTURA

Dla obiektów o charakterze liniowym, w zależności od specyfiki infrastruktury i zakresu analiz, pozyskujemy dane z wykorzystaniem samolotów i śmigłowców specjalnie dostosowanych pod kątem realizacji niżej opisanych zastosowań aplikacyjnych, w zależności od branży.

Energetyka

Wykonujemy inwentaryzację połączoną z inspekcją linii elektroenergetycznych podczas jednego oblotu. Przygotowujemy raporty w zakresie oceny stanu przewodów, izolatorów, słupów. Analizy oparte są o wysokorozdzielcze, cyfrowe zdjęcia pionowe i ukośne (przód, tył). Uzyskiwana geometria sieci wraz z najbliższym otoczeniem, w tym obiektami krzyżującymi się i precyzyjnym ukształtowaniem terenu, jest efektem wydajnych pomiarów skanera laserowego. Dostarczany zestaw danych umożliwia podejmowanie decyzji minimalizujących ryzyko awarii sieci spowodowanych jej stanem technicznym lub jej otoczeniem.

Dodatkowo proponujemy nowoczesne standardy opracowań geodezyjno-kartograficznych dla branży elektroenergetycznej, pod kątem szerokich zastosowań przez biura projektowe, jak i dla potrzeb operatorów sieci. Łącząc lotniczą pasję z profesjonalizmem, technologią i doświadczeniem proponujemy ofertę z zakresu pozyskiwania danych przestrzennych na potrzeby modernizacji istniejących i nowoprojektowanych linii. Nasza oferta jest odpowiedzią na coraz większe potrzeby przeprowadzania analiz linii w oparciu o dodatkowe informacje przestrzenne.

Rurociągi

Ewidencjonujemy naziemną infrastrukturę sieci przesyłowych poprzez wykonanie cyfrowych zdjęć pionowych, opracowanie ortofotomap i skaning laserowy. Dokumentacja fotograficzno-pomiarowa umożliwia monitorowanie zmian otoczenia rurociągu wspomagając jego eksploatację i działania prewencyjne. W przypadku modernizacji czy projektowania nowych sieci tylko ta metoda inwentaryzacji gwarantuje ciągły powierzchniowo i najaktualniejszy zestaw danych dla danego wariantu korytarzowego.

Drogi

Proponujemy technologię alternatywną do mobilnej rejestracji pasa drogowego. Metoda polega na wykorzystaniu stabilnej platformy lotniczej połączonej z możliwością rejestracji zdjęć (pionowe, ukośne) i precyzyjnym pomiarem korytarza za pomocą lotniczego skaningu laserowego. Duża gęstość chmury punktów, niski pułap i wysokiej rozdzielczości cyfrowe zdjęcia z kilku perspektyw umożliwiają inwentaryzowanie obiektów w pasie drogowym, ich wizualizację, pomiary, analizy falowania poprzecznego i podłużnego nawierzchni. Przygotowany program klasy GIS umożliwi prezentację i ewidencję zdarzeń w pasie drogowym i tworzenie automatycznych raportów. NMT i NMPT będące efektem skaningu laserowego dają możliwość generowania profili wysokościowych w dowolnym miejscu czy modelowania fal akustycznych. Głównymi przewagami śmigłowca (ALS) nad samochodową metodą inwentaryzacji (MLS) są pomiary jezdni bez zakłóceń ruchu drogowego, znacznie większa szerokość skanowanego pasa i brak martwych pól spowodowanych barierkami, ekranami dźwiękochłonnymi czy skarpami zasłaniającymi pole „widzenia” sensorów MLS.

Kolej

Zasada działania opisana wyżej sprawdza się także w przypadku linii kolejowych. Skaning laserowy uzupełniony dodatkowo wysokiej rozdzielczości zdjęciami pionowymi i ukośne pozwalają ocenić stan technicznych podkładów kolejowych, trakcji elektrycznej, słupów, szyn, oznakowania pionowego. Tak zebrana informacja jest doskonałym narzędziem do analiz skrajni kolejowej. Wyniki analiz mogą być wsparciem bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Natomiast NMT i NMPT jest możliwie najlepszym zestawem danych na potrzeby modelowania hałasu w pobliżu linii kolejowej.

Zapytaj nas o produkty i pola ich zastosowań w swojej konkretnej potrzebie:
  • Zdjęcia pionowe > Ortofotomapa
  • Zdjęcia ukośne > przód/tył, lewa/prawa > aplikacja do analiz i pomiarów > ortofotomapy ukośne
  • Zdjęcia kamerą termowizyjną > termogramy > analizy
  • Lotniczy skaning laserowy > numeryczne modele terenu > numeryczne modele pokrycia terenu > profile podłużne > profile poprzeczne
  • Dane dla zespołów projektowych w tym dostosowane formatami do GIS/CAD

DLA KOGO

KONTAKT BEZPOŚREDNI

zdjęcie

Witold Kuźnicki
tel. +48 14 631 80 26
kom. +48 694 409 040
wkuznicki@mggpaero.com
Mój stan

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt