ADMINISTRACJA

Zdjęcia lotnicze, ortofotomapy i skaning laserowy

Geoinformacja odgrywa coraz większe znacznie w życiu człowieka. Unikalne cechy aktywnych systemów pozyskiwania danych o przestrzeni, takie jak lotniczy skaning laserowy (ALS/LiDAR) czy systemy kamer fotogrametrycznych dają możliwość pozyskania informacji dla dużej powierzchni w ciągu zaledwie jednej misji lotniczej. Zebrane informacje mają charakter obiektywny, są dokładne i umożliwiają wyciąganie wniosków trudnych do osiągnięcia metodami klasycznymi. W sytuacji wielokrotnie powtarzanych misji fotolotniczych można uzyskać sekwencję modeli, które dają możliwość ustalenia dynamiki zmian wielu czynników mających wyraz w lokalizacji przestrzennej np. zmiany w zagospodarowaniu terenu, samowolne wycinki drzew, niekontrolowane wyrobiska, zmiany w rozwoju sieci osadniczej, osuwiska, zmiany sieci hydrograficznej w tym zasięg stref zalewowych, szkody na terenach górniczych.

Zdjęcia ukośne

Codziennie każdy z nas pozyskuje informację z różnych źródeł. W naszej podświadomości gromadzi się zasób informacji kontekstowej. W zakresie map czy zdjęć lotniczych to właśnie zdjęcia ukośne spełniają oczekiwania większości użytkowników. Z myślą o nich poszerzyliśmy swoją ofertę o nową technologię, nowy produkt, a co za tym idzie - jeszcze więcej możliwości interpretacji obrazów. Technologia, o której mowa, pozwala oglądać miasta z innej perspektywy, z perspektywy lotu ptaka.

Zdjęcia ukośne są idealnym narzędziem do analiz, pomiarów odległości, pomiarów powierzchni fasad, dachów czy nawet wysokości budynków. Podczas wykonywania zdjęć ukośnych rejestrowane są także klasyczne zdjęcia pionowe. Jednocześnie pas fotografowanego terenu skanowany jest laserem. Taki komplementarny względem siebie zestaw danych jest doskonałym punktem wyjścia do wszelkich analiz wysokościowych czy sytuacyjnych. Służy także za dane wejściowe do automatycznego modelowania 3D wraz z teksturami elewacji oraz dachów.

Zdjęcia ukośne to środowisko danych, które w przyjazny sposób daje możliwość wnikliwego analizowania treści z 5 niezależnych perspektyw. Dzięki kilkucentymetrowej rozdzielczości można ewidencjonować reklamy na fasadach budynków, stan oznakowania pionowego jak i poziomego jezdni czy uszkodzenia asfaltu (spękania, dziury).

Zapytaj nas o produkty i pola ich zastosowań w swojej konkretnej potrzebie:
  • zdjęcia lotnicze > ortofotomapy RGB > ortofotomapy CIR > analizy na obrazach spektralnych
  • lotnicze zdjęcia ukośne > przód /tył, lewo/prawo > aplikacja do analiz i pomiarów > ortofotomapy ukośne
  • modele 3D (LoD1- LoD3, tekstury dachów, fasad)
  • lotniczy skaning laserowy > NMT > NMPT
  • mapy powierzchni przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych > analizy zlewni > mapy spadków

DLA KOGO

KONTAKT BEZPOŚREDNI

zdjęcie

Witold Kuźnicki
tel. +48 14 631 80 26
kom. +48 694 409 040
wkuznicki@mggpaero.com
Mój stan

SZYBKI KONTAKT

mapka

MGGP Aero Sp. z o.o
ul. Kaczkowskiego 6,
33 - 100 Tarnów
tel. +48 14 631 80 00
kontakt@mggpaero.com

Strona główna Oferta Branże Firma Aktualności Galeria Mapa strony Kontakt